Hjem


KULTURHISTORISK REISE

I ORD OG BILDER

Velkommen til hjemmesiden treungenbanen.no

Undertegnede har i mange år hatt interesse for lokalhistorie i tilknytting til jernbanens "ankomst" til Nissedal, spesielt i forhold til de kulturhistoriske aspekter denne hendelsen medførte for utvikling av næringsliv, turisme med mere.

At en såpass avsondret liten bygd som Tveitsund, plutselig hadde en radikalt annerledes mulighet for rask kontakt med omverdenen, det være seg person- ell. varetransport

har satt varige spor i form av arkitektur, positiv samfunnsutvikling, bosetting med mye mer.


Projektet Treungenbanen var opprinneleg tenkt med en tidsramme på ca 6 mdr. i form av research, innsamling av dokumenter, film og foto, før publisering av hjemmeside.

Det har nå gått 6 år, og materialet har nå passert mer enn 10.000 enheter, hvorav det meste er digitalisert.

Jeg har måttet innrette et eget fotostudio for avfotografering og digitalisering av gamle negativer (35 & 60 mm.) + glassplatenegativer papirbilder og avisutklipp.

Brukergrensesnittet på disse sidene er tilpasset smarttelefon og lesebrett.

All grafisk design og bildebehandling er "hjemmelagd" (jeg er grafisk designer og fotograf).


Sidene er pr. d.d. (30.06.2017) langt fra ferdige. Rammen er lagd (brukergrensesnitt med menyer), Heading på de fleste sidene, og 1 side nesten ferdig.

Denne siden. Arkitekttegninger.

Det vil fortrinnsvis bli lagt vekt på visuelle elementer, film - foto og grafikk, med kort forklarende tekst.

For de som ønsker mer dybtgående informasjon vil det linkes til interne og eksterne dokumenter, info-sider m.m.

UNDER CONSTRUCTION

Copyright @ Treungenbanen.no