Frank Lien

Frank Lien

Frank Lien

Alle i lokalmiljøet (og langt utenfor) kjenner til Frank Liens mangeårige interesse for lokalhistorie. Franks kunnskaper og velvillige innstilling har vært inspirerende og lærerikt for arbeidet med treungenbanen.no.


Frank har stillet til rådighet sine permer med avisutklipp, bilder og annen informasjon for publisering/bruk på disse sidene.


Foreløpig har jeg  avfotografert, digitalisert og tilpasset for netvisning 2 av Franks permer. Dette arbeidet var ganske omfattende, og inkluderte m.a. å fjerne den gule bakgrunnsfargen på de gamle avisutklippene. En del av bildene finns andre plasser på disse sidene i bedre oppløsning/kvalitet fra andre kilder.

Det er ikke fra min side systematisert i forhold til tidspunkt eller emne. Dokumentene er avfotografert og vist i den rekkefølge de har i permene.

Her er en smakebit

Galleriene med alle bildene er her

Det kommer mer

Copyright @ Treungenbanen.no